FAQ

Obecné informace před podáním přihlášky

Musíš se zaregistrovat na webových stránkách Festiwork, abys mohl požádat o jakoukoli z uvedených pracovních pozic. Před posláním žádosti se ujisti, že dobře porozuměl náplni práce. Na festivalech jde primárně o úklidové práce, v některých případech se jedná o pomocné práce v oddělení cateringu či jiné nekvalifikované pozice. Pokud jsi někdy v minulosti navštívil nějaký hudební festival nebo velkou sportovní událost – určitě ano – není potřeba vysvětlovat masivní počet návštěvníků. Každý event je jiný, proto se může lišit i tvá pracovní náplň. Můžeš být pověřen sbíráním odpadků, vyprazdňováním košů, vysáváním a vytíráním prostor, umýváním stolů, čištěním sanitárních zařízení, atd. Nikdy nedostaneš úkol, který bys nebyl schopen provést. Nicméně je dobré dostatečně se informovat a porozumět tomu, jak bude vypadat tvá náplň práce před tím, než se rozhodneš vycestovat. To, že jsi předem obeznámen o podmínkách své práce je důležité i z hlediska tvé výplaty. Placen jsi vždy hodinově. Čím více budeš pracovat, tím více si pak přivezeš domů. Pokud v práci selžeš nebo se do práce ani nedostavíš, nebude ti pouze chybět tvá mzda, kterou by sis vydělal, ale budeš také dlužit svému zaměstnavateli za předem sjednanou cestu, stravu a ubytování. Odhadované příjmy, které můžeš vidět u každé pracovní pozice na našich webovkách, jsou založeny na průměrném počtu hodin. Uvedený odhadovaný příjem tedy není částka, kterou skutečně obdržíš. Záleží tedy na tom, kolik hodin odpracuješ.

Jsem vhodným kandidátem pro práci u Festiwork?

Musíš mít více než 18 let (Pokud je ti 17, můžeš kontaktovat člena našeho Festiwork týmu, který se detailně podívá na to, zda pro tebe máme i jiné pracovní možnosti). Musíš mít povolení pro práci v EU. (Všichni občané zemí EU mají toto povolení automaticky.). Musíš ovládat angličtinu alespoň na základní úrovni. Musíš mít zodpovědný přístup ke své práci..

Jak se dozvím, že jsem byl přijat pro práci u Festiwork?

Po odeslání přihlášky uspořádá člen našeho týmu se všemi kandidáty osobní nebo Skype pohovor. U pohovoru budeš požádán, abys nám sdělil své předchozí pracovní zkušenosti a vysvětlil nám, proč bys chtěl vycestovat (budeme vyžadovat i část v rozhovoru v angličtině, abychom mohli posoudit tvé jazykové dovednosti). Také ti poskytneme podrobné informace o pracovních pozicích. Zaměstnavatel přezkoumá všechny kandidáty a pokud tvou žádost schválí, budeš mít ve svém Festiwork-inboxu informaci, které dokumenty a údaje je třeba z tvé strany nahrát. Kromě nahrání dokumentů je velice důležité vyúčtovat tvou zálohu za cestu. Tím si zajistíš své místo v autobuse, který tě dopraví až na event. Touto zálohou zaručíš i svému zaměstnavateli, že skutečně přijdeš. Nezapomeň, že je to právě tvůj zaměstnavatel, který ti předem hradí celou cestu, ubytování a stravu. Bez plně podepsaných dokumentů a zaplacení zálohy za cestu bohužel nebudeš moci pracovat.

Mohu se přihlásit na více pracovních pozic?

Ano, samozřejmě! Můžeš si odeslat více přihlášek tak, aby na sebe vybrané eventy vzájemně navazovaly. Zaměstnavatelé mají tendence upřednostňovat již zkušené pracovníky a to díky jejich účasti na předchozích akcích.

Registrace

Celý proces registrace má pouze dvě části. První část zahrnuje všeobecnou registraci na domovské stránce Festiwork, která vytvoří tvůj vlastní Festiwork-inbox. Druhá část zahrnuje již konkrétní podání žádosti, na kteroukoli z pracovních pozic uvedených na webových stránkách Festiwork. Dále procházíš pohovorem a poté nahraješ potřebné dokumenty prostřednictvím svého Festiwork-inboxu. Je to tak jednoduché!

Původ kandidátů

Naše pracovní místa jsou otevřena všem osobám, které mají povolení pracovat v EU. Všichni občané zemí EU mají toto povolení automaticky. Obvykle zajišťujeme cesty z měst, ze kterých pocházejí větší skupiny kandidátů. Například v Maďarsku odjíždíme z Budapešti a to s možnými zastávkami v Győru a Vídni. Pak pokračujeme do Velké Británie. Samozřejmě tě budeme kontaktovat a informovat o možnostech cesty, jakmile budeš úspěšně zařazen pro práci u Festiwork. Pokud žiješ ve Velké Británii, neváhej kontaktovat člena našeho Festiwork týmu, řekne ti, jaké možnosti ti můžeme nabídnout.

Práce, odvolání přihlášky

Upřímně doufáme, když jsi prošel pohovorem a podepsal smlouvu, učinil jsi tak důkladné a uvážené rozhodnutí, které nebudeš odvolávat. Uznáváme však určité zdravotní potíže nebo náhlé a vážné případy, kdy je to nutné. Určité procento ze zálohy za předem sjednanou cestu do UK bude uhrazeno, avšak záleží na podmínkách podepsané smlouvy a konkrétně na tom, jak dlouho před odjezdem se rozhodneš cestu zrušit.

Cesta

Festiwork pracovníci jsou dopraveni na svá pracovní místa předem sjednanými autobusy.

Proč jezdíme autobusem, když je letadlo lepší?

Sázíme jednoduše na autobusy. Je to jediný způsob, kdy může zaměstnavatel zaručit, že požadovaný počet pracovníků dorazí na požadované místo s veškerým vybavením ke kempování z východní Evropy za nejnižší možnou cenu. Nechápej nás špatně, volbu letadla jsme již testovali a selhala. Obecné nedorozumění spočívá v tom, že ačkoli existují akce, kdy lze letenky skutečně zakoupit levněji než autobus, existují některé velmi nákladné položky, které nakonec učiní celou cestu mnohem dražší. Jedná se například o příplatek za zavazadlo, cesta z letiště na místo eventu, taxi ze zastávky k hlavní bráně eventu (některé eventy se konají na místech, kde neexistuje městská hromadná doprava – z vyjímkou Parklife, British Summertime Live and Wireless). A toto všechno je jen jedna cesta, budeš muset absolvovat stejnou cestu třeba 2-3 krát, aby ses dostal na všechna místa, kde máš domluvenou práci. Tady můžeš vidět, jak ti zorganizovaná cesta autobusem šetří peníze a poskytuje bezproblémový pohyb mezi eventy..

Mohu zůstat ve Velké Británii i po skončení mé práce?

Samozřejmě, že ano. Je to tvé rozhodnutí. Je důležité si ale uvědomit, že předem sjednaná cesta do UK i z UK je "balíček", který zahrnuje všechny pohyby uskutečněné během tvého pracovního výletu. Tento balíček tedy pokrývá i tvou cestu domů. Pokud se rozhodneš zůstat v UK a dopravit se pak zpět domů na vlastní náklady, musíš počítat s tím, že ti bude i přesto účtována plná cena za cestu.

Doprava z eventu na event

V rámci balíčku cestovních služeb zaměstnavatel zajišťuje přepravu mezi místy, kde budeš pracovat. Jedná se většinou o autobusy nebo minibusy, které tě vyzvednou poté, co jsi dokončili práci na jednom eventu a přesouváš se na další. Například, začneš pracovat na festivalu V Stafford, kde tě z východní Evropy přepraví sjednaný autobus. Po dokončení eventu V Festival Stafford budeš mít v plánu pokračovat na festival Creamfields, dále na severu, poblíž Liverpoolu. Do Staffordu tedy přijde autobus, vyzvedne tě a zaveze tě do Creamfields. Po dokončení eventu Creamfields přijede další autobus, který tě zaveze do přístavu Holyhead, odkud se dostaneš pak trajektem do Dublinu. V Dublinu tě vyzvedne autobus z Irska, který tě zaveze na festival Electric Picnic konající se ve Stradbally Hall. Jakmile dokončíš event, vyzvedne tě opět autobus, který tě odveze zpět do Dublinu, kde znovu nastoupíš na trajekt do Holyhead. Tam už na tebe bude čekat další autobus, který tě zaveze do Londýna, aby sis dokončil celý svůj pracovní výlet na BBC Proms v Hyde Parku. Po dokončení tvého posledního eventu tě autobus zaveze zpět domů. Na tomto příkladu je krásně vidět, kolik můžeš ušetřit, když ti veškeré náležitosti spojené s dopravou, která je konkrétně v UK velmi drahá, zařídí zaměstnavatel.

Doprava mezi tvým pracovištěm a ubytováním

U většiny akcí je ubytování zařízeno buď přímo uvnitř areálu v zaměstnaneckém kempu nebo poblíž areálu, také v kempu. Občas je ubytování zařízeno v hostelu a to v případě, že se eventy konají ve velkém městě, tím pádem nedisponují stanovým městečkem a neexistuje tak možnost v podobě kempu pro zaměstnance. Jsou zde také případy, kdy musíš využít veřejnou dopravu, aby ses dostal každý den na své pracoviště (např. Hyde Park) nebo se jedná o delší každodenní vyjížďky (např. Electric Daisy Carnival). V těchto několika případech nejsou tyto náklady na dopravu zahrnuty v balíčku, takže musíš platit za jízdenky veřejné dopravy, případně ti tyto náklady zaměstnavatel započítá jako extra transfer. Samozřejmě tě o těchto skutečnostech budeme vždy informovat předem.

Jaké jsou váhové limity pro zavazadla?

Každý má nárok na 1 kufr (MAX 20 KG), 1 ruční zavazadlo (MAX 7 KG) a 1 stan. Jsme si vědomi toho, že na festivalech najdeš hodně věcí, které tam návštěvníci zanechají, nicméně musíš do těchto limitů napasovat vše i na cestě zpět, protože autobus má maximální nosnost, kterou nesmí překročit. Mezinárodní přepravní předpisy týkající se nadměrné hmotnosti jsou velmi přísné, proto měj na paměti uvedené limity. Samozřejmě každým rokem se najdou lidé, kteří chtějí "propašovat" proti pravidlům další zavazadla. Tyto situace však velmi zdržují odjezd autobusu a vytváří tak špatnou atmosfér. Navíc řidič autobusu pouze musí plnit své povinnosti, proto prosíme o uznávání těchto pravidel.

Jak úklid na festivalu vypadá?

Úklid na festivalu má 3 fáze. Pre-clean (úklid před eventem) Showday cleaning (úklid v době eventu) a Post-clean (úklid po eventu). Představíme ti všechna specifika pro každou fázi.

Kdo rozhoduje o mých směnách a kdy budu vědět, jaké směny dostanu?

Přidělení směn obvykle probíhá zpravidla během pre-cleanu nebo prvního dne eventu. Směny určuje vedení úklidové společnosti a rovněž také rozděluje pracovníky do skupin. Směny bohužel nefungují jako seznam přání. Po rozdělení tedy nastupuješ na pracovní pozici, která ti byla vedením společnosti přidělena. Během eventu obvykle pracuješ ve stejných směnách, v podstatě neexistuje způsob, jak to změnit. Samozřejmě, že supervizoři, kteří mají na starost předem určené části areálů, vždy úzce spolupracují s vedením za účelem spravedlivého rozložení směn a dobrovolných přesčasů. Supervizoři jsou vždy na svých místech, aby pomohli ve všech směrech, konečné slovo má ale vždy úklidová společnost. Prosíme, pamatovat na to!.

Přesčas, absence v práci, volno

Přestože se mění event od eventu, pravděpodobně budeš mít i příležitost pracovat navíc. Tyto přesčasové příležitosti jsou obecně přidělovány pravidlem „Kdo dřív přijde, ten dřív bere“ např.: Úklidová společnost zjistí, že oblast nebyla během dne plně vyčištěna a požádá proto 4 další osoby, aby pracovaly po dobu následujících 3 hodin. Záměrná absence z práce není povolena a bude mít také negativní vliv na tvůj plat. Jsi vždy zaplacen za hodinu, takže chybějící pracovní doba bude logicky také snižovat tvůj příjem, zatímco tvá povinnost denních nákladů stále platí. Nezapomeň, že jsi přijel pracovat a máš povinnost vykonat směny, které ti byly přiděleny. Únava, špatné počasí nebo další podobné výmluvy jednoduše neakceptujeme. S pracovními podmínkami a všemi okolnostmi jsi byl dobře seznámen již dříve. Do práce tedy musíš dorazit vždy včas a vždy připraven. Dlouholeté zkušenosti prokazují, že absence v práci byla vždy výsledkem nedbalé přípravy nebo nezodpovědného chování pracovníků. Pochopitelně, pokud budeš skutečně nemocný, zkontaktuješ co nejrychleji svého supervizora.

Kdo jsou mí nadřízení? Ke komu se musím hlásit?

Během práce obdržíš pokyny od úklidové společnosti i od zaměstnavatele. Budeš tedy odpovědný za provedení rutinních úkolů, které ti byly přiděleny a také za provedení jakéhokoli naléhavého úkolu, o který tě požádá tvůj supervizor. Po celou dobu své směny je nutné, abys měl na sobě uniformu a abys dodržoval časy předem naplánovaných přestávek na oběd. Obecně je důležité, aby na svých směnách všichni pracovníci dodržovali pravidla, která byla předem ustanovena úklidovou společností.

Dostanu pro svou práci uniformu, nástroje a vybavení?

Úklidová společnost vždy poskytuje veškeré potřebné nástroje a vybavení pro práci. Výchozím pravidlem je, že si musí pracovníci přinést své pracovní oděvy (boty, trička, kalhoty, mikiny, bundy apod.). Různé společnosti se však mohou lišit v tom, co požadují a co poskytují - vždy budeš o požadavcích předem informován. Oblečení může být závislé na dvou typech událostí, které jsou tříděny na prvotřídní eventy pro náročné návštěvníky a festivaly. Pro první skupinu eventů (jako jsou například Ascot Racecourse, Goodwood Racecourse, Silverstone, Hyde Park) musíš mít povinnou uniformu, která zahrnuje černé boty (ne tenisky nebo sportovní obuv), černé ponožky, černé kalhoty (ne džíny) a klasickou bílou košili. Podobný dress code se vztahuje na pracovníky, kteří budou mít na starosti VIP prostory festivalů. Úklidová společnost pro tyto prvotřídní eventy s náročnými návštěvníky obvykle poskytuje vestu, kravatu, svetr a reflexní vesty. Festivaly a další eventy, které nejsou klasifikovány jako "prvotřídní", nemají tak přísný dress code. Můžeš pracovat v obuvi, kalhotách a tričkách dle tvých preferencí. Nemusíme dostatečně zdůrazňovat, že by sis s sebou měl přivést teplé oblečení (několik ponožek, termo oblečení, svetry, bundy), ale hlavně pláštěnku a gumáky! Ano, určitě proběhne týden bez dešťů, ale to může být absolutní maximum. Takže buď radši připraven na déšť i bláto a na promočené oblečení i boty! Pokud je jedna věc, které chceš opravdu věnovat pozornost, pak by to mělo by to být tvé oblečení. Ostatně, kdo je připraven na anglické počasí, není překvapen!

Stany - musím si přivést vlastní stan?

Ano, musíš si přivést vlastní stan, protože ani Festiwork, ani tvůj zaměstnavatel a ani úklidová společnost, nejsou schopni dodat ti stan. Je velmi důležité, aby tvůj stan měl dvě vrstvy a byl voděodolný. Naše ne příliš šťastné zkušenosti ukazují, že po prvním větším dešti jsou kompletně zaplaveny právě stany jen s jednou vrstvou. Počasí ve Velké Británii je různorodé právě i v letních měsících. Noci jsou chladné, deště jsou těžké. Připrav si svoji výbavu opravdu pečlivě, abys se vyhnul nachlazení nebo dokonce i zrádné nemoci. Stejně jako u většiny festivalů, prostě a jednoduše budeš kempovat i tady. Důležité je, abys měl vše obstaráno pro klidné a pohodlné noci a samozřejmě pro suché oblečení. Pokud budeš potřebovat nějakou pomoc, opět se můžeš s čímkoli obrátit na člena týmu Festiwork..

Odpočty obecně

Považujeme naši největší výhodu za skutečnost, že uchazeči, kteří žádají o sezónní práci ve FESTIWORKU, mohou zaplatit pouze mírný poplatek v podobě zálohy za cestu, aby se mohli pustit do svých celoživotních zkušeností. Ano, je možné začít pracovat ve Velké Británii, aniž by museli mít ušetřených 1000 liber * a pokrýt si jimi náklady na cestování a život. (* Ostatní pracovní agentury doporučují právě cca £ 1000 před odjezdem.) Jak je to možné? Váš zaměstnavatel ve Velké Británii totiž předem financuje v plné výši veškeré cestovní, ubytovací a stravovací náklady, což umožňuje uchazečům s nižšími finančními podmínkami pracovat v UK. Nicméně navzdory skutečnosti, že uchazečům zaměstnavatel finančně pomůže, neznamená to, že tyto náklady jsou uhrazeny za ně. Celková částka nákladů za uchazeče bude smluvně odečtena ze mzdy v každé jejich výplatní pásce, bez ohledu na odpracované hodiny, dny, kdy byli uchazeči nemocní, chyběli v práci nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Tento proces lze chápat tak, že zaměstnavatel investuje za uchazeče, pomůže jim, aby mohli vycestovat a poté, co získají svou mzdu, mu zaplatí za jeho počáteční pomoc. Odpočty jsou tedy pro uchazeče velkou výhodou, ale také umožňují společnosti Festiwork otevřít možnosti mnoha mladým lidem - uchazečům. Tito uchazeči jsou pak rovněž ve smluvním závazku, neboť představují dluh vůči zaměstnavateli, který si jej bude vymáhat. Jste banda kamarádů ze školy, kteří hledají letní dobrodružství a nechcete za něj zaplatit příliš mnoho? Přidejte se k @Festiwork. Zkoušeli jste všechny druhy práce, ale nikdy jste nedostali tu šanci vycestovat do zahraničí, protože jste neměli peníze? Přidejte se k @Festiwork. Snažíme se vám dát příležitost!

Rozpis nákladů, které jsou předem zaplaceny a poté odečteny z tvé mzdy

Náklady na cestu: Tvůj zaměstnavatel předem financuje cestu do UK i z UK a jakékoli transfery uskutečněné mezi eventy, na kterých budeš pracovat. Jedná se o balíček služeb, který nelze rozdělit na jednotlivé cesty. Protože nabízíme různé programy s různými eventy, cena za cestu je předem vypočítána pro každý program. Z tohoto důvodu jsme nastavili tento poplatek - záloha za cestu, kterým si zajistíš i svou pracovní pozici. Tento poplatek je jeden z kroků při podání žádosti. - Náklady na ubytování: Tvůj zaměstnavatel předem financuje i ubytování. Jsou zde zahrnuty noci strávené v hostelu a také v zaměstnaneckých kempech, které vyžadují náklady za pronájem pozemku, pronájem sanitárních zařízení a sprch, generátorů, společných jídelních stanů, náklady na dopravu a personální obsazení. Přesné náklady na ubytování jsou určeny pro každý program. - Administrativní poplatek: Zde jsou to náklady určené osobám, které se o tebe starají, tedy zaměstnavatelům a jejich vybavení. - Náklady na stravu: cena za stravu je vždy poskytována tvým zaměstnavatelem. - Ostatní náklady (všechny tyto údaje budou uvedeny pro každý program zvlášť a budeš je moci shlédnout při podání žádosti): Jedná se o náklady za veřejnou dopravu (např. Londýn – British Summer Time, Hyde Park nebo Manchester – Parklife). Občasný náklad na kyvadlovou dopravu od ubytování až po pracoviště (např. Milton Keynes, Electric Daisy). Náklad na koupi potravin (V místech, kde se poblíž nacházejí obchody a restaurace, si pro sebe budeš muset zajistit stravu. Pomůžeme ti s tipy a doporučeními, kam jít. To se týká např. eventu Royal Ascot, British Summer Time, Hyde Park, apod.)..

Egyéb költség (turnusoknál részletezve) - hiányzó angol szöveg

- Londonon belüli közlekedés: Amennyiben tömegközlekedéssel el lehet jutni a szállásról a munkahelyre úgy az utazás saját költségen történik. (Pl. Londonban Hyde Park-ban lévő munkák esetén a szálláshelyről mindenkinek maga kell gondoskodnia az utazásáról vagy adott esetben gyaloglásáról). Ha a turnus egyik eseményén ilyen típusú szállás lesz, azt előre jelezzük felétek. - Transzfer (munkahelyszíne és szállás között): Amennyiben tömegközlekedéssel nem lehet eljutni a szállásról a munkahelyszínére, úgy transzferjáratok fognak értetek jönni reggel és este. Ennek a transzfernek külön napi költsége van. (Pl. ez lehet a helyzet a Royal Ascot-on, vagy kisebb egynapos rendezvényeken Milton Keynesben) Ha a turnus egyik eseményén ilyen típusú szállás lesz, azt előre jelezzük felétek a várható költségek részletezésével. - Étkezés: Vannak olyan helyszínek ahol a catering nem megvalósítható, ilyen esetben mindenki saját magának kell, hogy biztosítsa a szükséges étkezést.(Ilyen helyszín pl. London) Az önellátó helyszínekre már a jelentkezéskor felhívjuk a figyelmeteket és szükség esetén segítünk Nektek boltot, éttermet találni.

Mzda

Svou mzdu obdržíš v britských librách (£) po skončení eventu a následném vyhodnocení. Tvá mzda se vypočítá pomocí pracovního výkazu, což je úřední záznam pro brigádníky. Jedná se o tabulku, která obsahuje tvé jméno, počáteční čas, čas přestávky, čas ukončení a podpis. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů týkajících se tvé mzdy a proto doporučujeme zaznamenávat si (i individuálně) přesně to, co jsi za daný den pracoval a ujistit se, že tvé hodiny odpovídají oficiálním časovým rozpisům. Pokud uvidíš jakoukoli chybu, co nejrychleji se ji pokus vyřešit se svým nadřízeným, protože stížnosti, týkajících se hodin v době, kdy je event již uzavřen, je velmi obtížně vyřešit. Je důležité si uvědomit, že vzhledem k tomu, že figuruješ jako brigádník placený od hodiny a jsi najat pro práci u určitých klientů na určené dny s přestávkami v určitém časovém úseku, nemáš nárok na dovolenou nebo nemocenskou. Tato podmínka se nijak neliší od brigádních prací ve východní Evropě. Jestliže pracuješ na polích či obecně v zemědělství, výplatu dostaneš na konci dne, avšak pokud nepřijdeš následující den, nedostaneš zaplaceno nic. Za administraci, kalkulaci, mzdu i za skutečné vyplacení tvé mzdy plně zodpovídá tvůj zaměstnavatel. Festiwork působí jako zprostředkovatel, prakticky sdílí a inzeruje nabídky tvého zaměstnavatele.

Jak vypočítává zaměstnavatel mzdu za každý event?

Zaměstnavatel na základě informací získaných od úklidové firmy určuje průměrné příjmy a inzeruje je vedle každého eventu. Festiwork obdrží tyto informace a sdílí je s kandidáty bez jakékoli úpravy. Zaměstnavatel tak odhaduje výdělek podle toho, kolik hodin pracovníci pracovali v předchozích letech na různých eventech. Odhady uvedené u každého eventu odrážejí pesimistický výpočet. Je velmi důležité vědět, že minimální odhad není garantovaná mzda. Tyto příjmy tedy nedostaneš jen proto, že sis o danou pracovní pozici požádal. Chceš-li dosáhnout inzerovaného minimálního výdělku, musíš absolvovat všechny směny, do kterých jsi zařazen. Naším nejdůležitějším cílem je zajistit, aby si všichni pracovníci vydělali co nejvíce, ale nestane se tak, pokud neprokáží zodpovědný postoj k práci. Ačkoliv je ustanoven maximálního počet pracovních hodin u firem poskytujících úklid, naše dlouholeté zkušenosti ukazují, že pokud budeš pracovat po dobu celého eventu zodpovědně a občas si přibereš pár přesčasů navíc, vyděláš si (často o dost) více, než je odhadovaný minimální výdělek. Nenastává ani žádná nepřiměřená změna ve tvých nákladech, takže obecně, čím víc pracuješ, tím lépe pro tebe..

Jak často dostávám svou mzdu?

Před odjezdem ti poskytneme přesné oznámení. Ale zpravidla svou mzdu pracovníci obdrží v týdenním, čtrnáctidenním a v některých případech i měsíčním intervalu, v závislosti na délce každého eventu, na kterém pracují.

Vyplacení mzdy na dobíjecí bankovní kartu

Tvou platbu obdržíš na tzv. "dobíjecí platební kartu", která je v podstatě zjednodušenou ATM kartou (debetní kartou). Ve Spojeném království je založení bankovního účtu zdlouhavý proces a vyžaduje místo trvalého pobytu, které se těžko získává pro východoevropské pracovníky. Tvá platební karta funguje stejně jako každá jiná ATM karta, můžeš s ní platit a použít ji k výběru hotovosti, ale nemůžeš využít žádné jiné bankovní služby, jako je například internetové bankovnictví. Tvá platební karta má měsíční poplatek (£ 6 / měsíc) a cenu za transakci (cca 1 GBP / výběr hotovosti na území UK a cca 2 GBP / výběr hotovosti v jakémkoli jiném státě EU). Měsíční poplatek (£ 6 / měsíc) je prakticky zaúčtován pouze při skutečném používání karty - proto doporučujeme, abys sis po dokončení eventu vybral svou mzdu v hotovosti z bankomatu. Další výhody platební karty: - Nejsou účtovány poplatky za mezinárodní bankovnictví, což je obvykle 25-30 GBP za transakci. - Náklady na výběr hotovosti a platby kartou jsou stejné nebo nižší než náklady, které bys zaplatil při použití východoevropské karty. - Platební karty jsou mezinárodně uznávané karty Mastercard / Visa. - Nemusíš si procházet často nemožným úkolem - otevření bankovního účtu ve Spojeném království bez adresy trvalého bydliště ve Velké Británii. - Můžeš se přihlásit do online rozhraní (ne online bankovnictví!), kde můžeš sledovat zůstatek i vidět provedené transakce a obdržíš také generované přihlašovací údaje a heslo k účtu pro tvou platební kartu prostřednictvím e-mailu.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování spočívá buď v kempování nebo hostelu v závislosti na charakteru eventu, na kterém budeš pracovat. Kempování se obecně vztahuje na festivaly, zatímco hostel je poskytován v případě, že se event nachází v centru velkého města. Kempování probíhá zpravidla v kempech pro zaměstnance. Veškeré informace o ubytování vždy obdržíš před odjezdem. Je důležité, abys dbal na bezpečnost svých osobních věcí. Ty nejsou majetkem ani úklidové společností, ani zaměstnavatelem, ani společnosti Festiwork. Žádný ze subjektů tedy nezodpovídá za ztracené nebo odcizené věci. Zaměstnanecké kempy jsou obvykle pod bezpečnostním dohledem, nicméně doporučujeme koupit si alespoň visací zámek k zajištění či uzamčení tvých věcí. Rovněž vůbec nedoporučujeme přenášet velká elektronická zařízení z kempu do práce. Důležité je také udržovat si kemp, sprchu a sociální zařízení čisté a uklizené! Žádná hlasitá hudba není povolena po 22:00 a pokud konzumuješ alkohol, tak zodpovědným způsobem. Všichni se musí řídit jak pravidly festivalu, tak pravidly úklidové společnosti. Zaměstnanci tábora z oddělení bezpečnosti mají pravomoc vyhledávat osoby nebo jejich stany, pokud existuje podezření, že došlo u nich došlo k porušení některého z ustanovených pravidel. Pokud je to nutné, mohou podat i zprávu policii v UK.

Elektřina, teplá voda, WIFI

Při ubytování v hostelech, mají pracovníci k dispozici elektřinu, teplou vodu a WIFI. V kempech se ovšem musí očekávat podmínky festivalu, tedy přenosné sprchy (disponují horkou vodu), žádná WIFI (u některých akcí je WIFI zdarma pouze po dobu eventu) a několik zásuvek (lze je sdílet, možnost nabíjení mobilních telefonů)..

Strava

Na eventech, kde je poskytována cateringová služba, pravidelně dostáváš 3 jídla denně. Prosíme, nečekej takové jídlo, který máš doma. Takové jídlo jednoduše není možné vařit ve festivalových podmínkách. Ze 3 jídel je vždy 1 teplé jídlo. V případě, že jsi alergik, vegetarián, vegan nebo máš nějaký jiný zvláštní požadavek, ujisti se, že jsi o tom během procesu podávání přihlášky informoval Festiwork. Snídaně: cereálie, mléko, toast, džem, sýr, káva, čaj, máslo. Oběd: "typický anglický oběd" tedy sendvič, ovoce, čokoláda, čipsy, sladký drink. Večeře: teplé jídlo (např. sýrové makaróny, kuřecí na paprice, hamburger, těstoviny na různé způsoby, kuřecí na kari a mnoho dalších možností. Můžeš se stát že, směna změní čas na jídlo. Pokud jsi přiřazen k noční směně, pravděpodobně budeš mít oběd na snídani a večeři na oběd.

Pravidla pro párty

Práce musí je na prvním místě - to musí být tvůj postoj. Je to tvůj primární závazek, ve kterém neseš zodpovědnost na přidělených směnách. Je důležité, abys to bral vážně. Pokud nebude mít tvůj zaměstnavatel a úklidová společnost problém s výkonem tvé práce, nikdo nebude mít nic proti, když si vyjdeš a užiješ si koncerty ve večerních hodinách. Buďme upřímní, přihlásil se na tuto práci částečně proto, abys viděl na živo slavné headlinery, kteří vedou line-up a také proto, aby sis řádně užil atmosféru celého festivalu. Festiwork si toho váží, tvůj zaměstnavatel si to uvědomuje a dokonce i úklidová společnost to cení – ale pouze v případě, že dobře pracuješ. Měj tuto skutečnost na paměti, protože pokud jsi přijel jenom na párty, brzy skončíš s přestřihnutým náramkem a vyloučením z práce.

Kouření, drogy

Během směn není dovoleno kouřit, pouze když máš přestávku. Některé úklidové společnosti mají tvrdší pravidla ohledně kouření, které musíš striktně dodržovat. Vždy se raději ujisti se, že kouříš v prostorách, kde je kouření povoleno. Je samozřejmé, ale stejně to říkáme: Za žádných okolností nesmíš užívat žádné drogy! Použitím drog jsi okamžitě vyloučen z práce i z celého eventu..

Konzumace alkoholu

Všichni mají po náročném dni práce nárok na pivo. Pokud jsou všichni rozumní, není v tom žádný problém. Jakmile ale začnou být někteří hlasití a způsobovat potíže, bude to problém. Alkohol tedy můžeš konzumovat v takové míře, aby ses ráno probudil a byl připraven začít pracovat - být opilý nebo mít kocovinu v práci není tolerováno a opět to může vést ke tvému vyloučení.