Festiwork je pracovní agentura. Jestliže u nás vhodný kandidát úspěšně požádá o práci, zajistíme pro něj smlouvu se zaměstnavatelem ve Velké Británii a také veškeré ostatní náležitosti k úspěšné realizaci. Vždy jsme samozřejmě připraveni poskytovat informace všem zúčastněným během zahraniční cesty. Nicméně je důležité vědět, že za cestu, ubytování a stravu je odpovědný zaměstnavatel. Zaměstnavatel úzce spolupracuje s koncovým klientem, který udává pracovní cíle. Zaměstnavatel je tedy rovněž odpovědný za to, kde a jakou pozici bude pracovník vykonávat a také za to, že bude za celou svou práci náležitě ohodnocen. Vytvořili jsme proto náhled celého procesu, kterým si projde každý žadatel.

Přihlaš se nyní »