3 roky nazpět

National Living Wage (NLW) : kit érint és hogyan? 2. rész

Az angol kormány 2016 áprilisától megemeli a minimálbért és bevezeti az úgynevezett National Living Wage-t (Nemzeti Megélhetési Bér) - továbbiakban NLW-t, amely 25 éven felüliek részére £7.2/órás minimálbért ír elő. Korábbi bejegyzésünkben szót ejtettünk arról, hogy az NLW-t 25 év alatt is ki fogja fizetni a munkáltatók oroszlánrésze, valamint az NLW stabil növekedése is várható, 2020-ig inkrementális emeléssel £9/órára fogja a kormány emelni a minimálbért, amennyiben azt a foglalkoztatási arányok és gazdasági termelékenységi mutatók is alátámasztják. Az NLW hatásait vizsgáló sorozatunk első részében azt vizsgáltuk, hogy az NLW növekedés hatására az NLW-t hazavivők keresete mennyiben közelítette meg a brit mediánkeresetet, illetve, hogy az egyes földrajzi régiókra (pl. az életszínvonal relatív magassága miatt egy Londonban vagy Dél-Angliában élő NLW-t kereső kevésbé fogja érezni, hogy jobban megél), iparágakra milyen befolyással bír a növekvő alapbér (pl. takarítás iparágban minden második munkahelyet érint). Az angol kormány elemzése második részében az NLW munkáltatókra rótt extra bérterheit elemezzük illetve megnézzük az NLW-t nemzetközi kontektusban.


undefined


 

Munkáltatói bérterhek növekedése (Increase in wage bills)Az angol kormány becslése szerint a munkáltatói bérterhek az NLW miatt (azok, amelyek az átlagos bérnövekedésen felül túl keletkeztek) 2016-ban összességével 0.1%-al nőnek, ami 700 millió fontnak felel meg. Ez a növekedés 2020-ig 0.4% lesz, összesen £2.4 milliárd font. Ez az összeg érzékeny, hiszen nagyban befolyásolja azoknak a munkáltatóknak a béremelési döntése, akik jelenleg NLW felett fizetik a munkavállalóikat. Nem tudjuk pontosan megbecsülni, hogy azok akik nincsenek törvényi kötelezettség alatt, mennyire fogják önkéntes alapon igazítani a fizetett béreket. Ami azonban biztos, hogy egyes iparágak munkáltatóinak jelentősen jobban a zsebükbe kell nyúliuk áprilistól kezdve, és ez fokozottan igaz a "leisure", azaz szórakoztatás iparágra (élményparkok, koncertek, mozi stb. tartozik ide), itt 0.1% helyett 1%, tehát 10-szer nagyobb a NLW összhatása a bérekre, míg a Festiwork szempontjából releváns "cleaning", azaz takarítás iparág már 2016-ban összesen 3.7%-os bérnövekedést tapasztalt, ami az átlagos növekedés 37-szerese. Ez az arány több, mint duplája az alacsonykeresetűek szektorában mért átlagos bértehernövekedésnek (1.8%), amely mutatja, hogy az alacsony keresetűek között is sor végén kullog a takarítás fizetség tekintetében - így viszont a növekvő minimálbér minden egyes munkavállalónak azonnal és közvetlenül javítja a megélhetési lehetőségeit! 


 
 

 undefined


 

Nemzetközi kitekintés (International Ranking)


A National Living Wage (NLW) koncepciójának bevezetése azzal a céllal történt, hogy a legalacsonyabb keresetűek bérét közelítse a mediánkeresethez: ez brit viszonylatban a 60% elérését jelenti 2020-ra. E cél mögött az érvelés egyik eleme, hogy nemzetközi kitekintésben igenis vannak olyan jó példák (best practice-ok), ahol ez megvalósul. A 2016-os NLW bevezetés a briteket még a középmezőnyben találja, de a fenti táblázat alapján az NLW növekedésével 2020-ra felkúsznak a felső-közép kategóriába. Az idézett OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) tanulmány ettől függetlenül fenntartásokkal kezelendő, hiszen a nemzeti kontextusukból kiragadott bérstruktúrák kvázi plasztikus összehasonlítása nem ad tiszta képet arról, hogy milyen vásárlóerővel bír az adott minimálbér. 


 

undefined


Az EUROSTAT 2016 januári minimálbér-összehasonlítása.


Véleményünk szerint egyenesen zsákutca az összehasonlítás, hiszen hiába jobb történelmileg Magyarország minimálbér-mutatója a britekénél, ez csupán annyit jelent, hogy kiegyenlítettebbek a magyar társadalom kereseti viszonyai, aki a legkevesebbet (minimálbért) keresi az nem tér el olyan sokban az átlagfizetéstől. Ezzel együtt a vásárlóerő-beli különbségek drasztikusan szembeötlők, 2016 január hónapjában €-ban mérve Magyarországon ca. €350 volt a havi minimálbér, míg az Egyesült Királyságban €1500, ez csaknem ötszörös különbség. Kijózanító a valóság.


 

©Festiwork


 
 

Forrás:


- https://minimumwage.blog.gov.uk/2016/03/30/the-nlw-a-sea-change-for-the-uk-labour-market/


- National Minimum Wage Low Pay Commission Report Spring 2016


- EUROSTAT adatbázis, KSH kereseti adatok