3 roky nazpět

National Living Wage (NLW) : kit érint és hogyan? - 1. rész

Ahogyan Festiwork-blog indító bejegyzésünkben beszámoltunk, Nagy-Britanniában 2016 április 1-től kezdődően a 25 éven felülieknek kötelező a nemzeti megélhetési bér (National Living Wage - NLW) megfizetése, amely £7,2/óra. A Festiwork tapasztalata alapján, és többek között a Living Wage Foundation kezdeményezése nyomán kimondható, hogy a munkáltatók sokszor csak a minimálbér legfelső összegével számolnak, nem veszik figyelembe az - egyébként eddig is létező - életkorhoz kötött sávokat.


A NLW-re két fő reakciót látunk, egyfelől a törvényhozók hangsúlyozzák a széleskörű érintettséget, a kritikusok kifogásolják, hogy a tervezettnél több munkáltatót el fog lehetetleníteni ez a 7,5%-os emelés. Az Office for Budget Responsibility (Költségvetési Felelősségi Hivatal) 20.000 és 120.000 közé teszi a 2020-ig várhatóan elvesztett munkahelyek számát, amely a kormány saját bevallása szerint is “nagyobb tolerancia az esetleges negatív munkahelyveszteségek iránt”. A célok azonban nagyok és magyar munkavállalói szempontból feltétlenül derűsek. 2020-ig inkrementális módon £9/órára szeretnék növelni a NLW-t és el szeretnék érni, hogy a NLW-t keresők a nemzeti mediánkereset 60%-át elérjék, így valóban fontos feladat hárul a Low Pay Commission-re (alacsony keresetűek érdekével foglalkozó bizottság), hogy józan maradjon a kormánynak tett ráta-javaslataival a gazdasági bővülés és a foglalkoztatottság alakulásához mérten. (Ez ki is van mondva, hogy az éves emelések feltétele a folyamatos gazdasági növekedés - “subject to sustained economic growth”.) Ezzel együtt - a Festiwork részéről mindenképpen - üdvözölendő a kormányfelfogás, amely az alacsony keresetű rétegeket is részesíteni kíván a 2010 óta tartó gazdasági és foglalkoztatási növekedés pozitív hatásaiból.


A Low Pay Commission brit kormánynak adott tavaszi ajánlásában az NLW hatásait négyfajta mérési módszerrel elemzi, ezeket foglaljuk össze röviden. Kétrészes sorozatunk első részében a minimálbér-médián kereset mutatót illetve az érintettségi táblákat elemezzük ki, míg a második részben a bérköltség-növekedés illetve a nemzetközi kitekintés lesz bemutatva.1) A minimálbér-medián kereset mutató


Ez az ábra azt mutatja, hogy a 1999-2020 között a mindenkori minimálbér/megélhetési bér hány százalékát teszi ki az Egyesült Királyság mediánkeresetének. A 2016 áprilisi emelés a 25 év felettiek NLW keresetének mediánhoz viszonyított százalékos arányát 52%-ról már 2016-ban 55%-ra emeli, és a terv szerint ez 2020-ra 60%-ot éri el. A Low Pay Commission a növekedési tendencia ütemét emeli ki, ha sikerül 2020%-ra elérni kitűzött célt, az azt jelenti, hogy 2015-2020 között nagyobb emelkedés lesz, mint az előtte lévő 16 évben összesen. Felhívják továbbá a figyelmet, hogyha az NLW-n élők átlagos mediánhoz viszonyított keresetearánya 60% lesz, iparáganként és helyszínenként eltérések lehetnek, egyes csoportoknál ez az összeg magasabb, míg másoknál alacsonyabb lehet. Az előrejelzések szerint mindenképpen javul a helyzete a relatíve alacsony-keresetű állásoknál, mint a kereskedelem, vendéglátás, ápoló és szociális munkás és takarítás, illetve a kis cégek alkalmazottai esetében. Miért? A kötelező NLW azon munkavállalók fizetését bizonyosan megemeli, akik eddig is minimálbért kerestek, náluk kézzelfogható lesz a változás, míg egy olyan iparágban, ahol eddig is £9/óra bért kaptak a munkavállalók, ott nem szükségszerű a változás. Viszont pont emiatt azok a szektorok, ahol "NLW-függő" munkavállalók vannak relatív nagyobb növekedést tapasztalnak, míg a már most NLW feletti bérért dolgozó munkavállalók relatív csökkenést tapasztalhatnak. A takarítás és vendéglátás két olyan terület, ahol a munkavállalók akár 100%-át is befolyásolhatja a NLW növekvés. Az elemzés megemlíti továbbá, hogy az NLW emelés pozitív hozadékait leginkább a képesítéssel nem rendelkezők, a fogyatékossággal élők, a migráns munkavállalók (ideértvén a Magyarországról érkezetteket), a nők és a különböző helyi etnikumcsoportok fogják érezni. Földrajzilag pedig Wales, Észak-Írország és Nagy-Britannia közép- és északi része: ez is érthető, hiszen a jelenlegi NLW emelés a dél-angliai, főleg londoni, életszínvonal finanszírozáshoz még továbbra is alacsony. 


 

undefined


Ábra: a minimálbér-medián mutató 1999-2020 között.


 

2) Érintettség - kiket érint és kiket fog érinteni a NLW?


 

a) Általános érintettség. Az érintettség hasonlóan alakul a minimálbér-mediánkereset mutatóhoz, minél jobban növekszik a NLW, annál több munkavállalóra fejt ki hatást. Életkortól függetlenül az összes munkavállalót tekintve 2015-ben 5.2% (1.4 millió fő) volt a minimálbér alá eső személy, ez 2016-ra már 8.2% (2.2 millió fő) míg 2020-ra a tervek szerint 13.7%-ra (3.7 millió) fog nőni. A növekedés a leglátványosabban a 25 éven felülieknél jelentkezik, ahol a NLW-érintettség 2015-2020 között meg fog háromszorozódni, a 2015-ös kevesebb, mint 1 millióból 2020-ra több, mint 3 millió lesz. Az alap megfigyelés az, hogy háromszor többen fognak 5 éven belül megemelkedett minimálbért keresni, mint akik jelenleg minimálbérért dolgoznak - kibővül az érintettek köre, de fontos, hogy a bővülés szubjektív; iparáganként, földrajzilag és munkavállalói képesítés/végzettség szerint változó. Hiába emelkedik a minimálbér, nem mindegy, hogy a munkáltató informatikust keres vagy takarítót, teljes állásra, vagy félállásra, kis méretű cégről vagy nagyméretű cégről van szó illetve, hogy Londonban van-e a munka vagy máshol az Egyesült Királyságban. 


undefined


Ábra: NLW által érintett összes munkavállaló száma 1999-2020 között.


 

b) Iparágra, munkavégzés módjára vonatkozó érintettségi előrejelzések komoly átrendeződést vetítenek előre. 2016-ban a NLW a magánszférában kínált munkalehetőségek 11%-át, a kisvállalkozások által kínált munkalehetőségek 17%-át, a részmunkaidős munkalehetőségek 18%-át, az összes takarítási munkalehetőségek 41%-át és az összes fodrászati munkalehetőség 34%-át érintette - ilyen arányokban voltak a munkavállalók minimálbéren fizetve az egyes kategóriákban. 2020-ra a felemelt NLW a magánszférában kínált munkalehetőségek 18%-át, a kisvállalkozások által kínált munkalehetőségek 25%-át, a részmunkaidős munkalehetőségek 28%-át, az összes takarítási munkalehetőségek 55%-át és az összes fodrászati munkalehetőség 45%-át fogja érinteni.


 undefinedÁbra: NLW által kifejtett hatások különböző típusú munkavállalásnál, különböző iparágaknál


 A fenti táblázat jól szemlélteti azokat a területeket, ahol a NLW komoly hatást fog kifejteni, de ennek megfejtése józan ésszel is kikövetkeztethető. Az ideiglenes/időszakos jelleggel (temporary work - part-time work), alacsony fizetésű szakmában (low-paying occupation), alacsony fizetésű iparágban (low-paying industry), kisvállalkozás alkalmazásában (micro company) , 12 hónapnál rövidebbi időtartamú (tenure less than 12 months) munkavállalás esetén a NLW Neked szól, a Te helyzetedet és kereseti lehetőségeidet közvetlenül és szignifikánsan javítja. 


 

 c) Érintettség földrajzi megoszlása. 


undefined


Ábra: NLW hatásai régiónként


A Low Pay Commission táblázatán látszik, hogy 2015-2020 között a jelenlegi ca. 4,75%-ról 13,75%-re nő átlagosan az Egyesült Királyság területén a NLW érintettjeinek a köre a 16 éven felüli összes munkavállalóhoz viszonyítva. Az országos átlagtól London tér el lefelé, ám a növekedés itt is 50%-os. Leginkább azonban Wales, East Midlands, Észak-Írország és Yorkshire and the Humber területek esnek a NLW befolyása alá, ahol 2020-ra minden 6. munkavállaló NLW-t fog keresni - ez a jelenlegi százalékos arányokhoz képest 100%-nál is magasabb növekedés. A logika itt is nyomonkövethető: egy magas életszínvonalú városban, mint Londonban alapjáraton magasabbak a bérek és a költségek, így egy országos béremelés nem itt fog lecsapódni, hanem a szerényebb életszínvonalú régiókban - ettől függetlenül Londonban dolgozni is ugyanúgy jobban megéri ha az iparág, munka jellege az NLW alá esik - ld. a b) pontot fentebb.


 

d) Képesség, személyes attribútum, biológiai nem, származási hely alapján jelzett érintettség.


 

undefined Ábra: NLW hatásai személyes jellemzők alapján


Az érintettség utolsó elemzési kategóriája a munkavállaló tulajdonságaira, jellemzőire koncentrál. Látható, hogy a képesítéssel nem rendelkező munkavállalók 50%-a 2020-ban NLW-t fog keresni, míg hasonlóan kiemelkedően nő az Egyesült Királyságon kívül születettek és a testi fogyatékkal élők prognosztizált érintettségi aránya. 


Összességében elmondható, hogy az NLW növekedés jelentős munkaerőpiaci változásokat fog eredményezni, melyből földrajzilag, iparágilag, személyes jellemzők mentén más-más relatív eredmény születik. A Festiwork jelentkezőket bátorítjuk, hiszen az elemzés rámutatott arra, hogy bár minden munkavállaló részesül a NLW előnyeiből, az EU-n belüli külföldön született, időszakos munkára érkező, alacsony kategóriájú munkát, alacsonyan besorolt iparágban működő munkáltatónak végezni az NLW előnyeinek legszélesebb kihasználását jelenti. 


 

©Festiwork


 

Sorozatunk 2. részében a munkáltatói bérköltség-növekedéssel és az NLW-vel kapcsolatos nemzetközi kitekintéssel foglalkozunk.


 

Forrás:


- https://minimumwage.blog.gov.uk/2016/03/30/the-nlw-a-sea-change-for-the-uk-labour-market/


- National Minimum Wage Low Pay Commission Report Spring 2016 


- saját adatok